Elwat Facebook

Usługi

 • Wykonywanie i modernizowanie wszelkich instalacji elektrycznych, alarmowych, komputerowych, telefonicznych;
 • Usuwanie awarii elektrycznych;
 • Podłączanie urządzeń elektrycznych /kuchenek, pieców, klimatyzatorów, UPS-ów, agregatów prądotwórczych/;
 • Montaż rozdzielnic, tablic licznikowych, zegarów sterujących;
 • Wykonywanie okresowych badań /pomiarów/ skuteczności zerowania, stanu izolacji, ochrony odgromowej;
 • Pomoc przy załatwianiu formalności z ENERGA S.A;
 • Wykonywanie przyłączy kablowych;
 • Wymienianie wewnętrznych linii zasilających;
 • Wykonywanie lokalizacji uszkodzenia kabli NN oraz ich naprawa;
 • Wymienianie wyłączników głównych, rozłączników, styczników;
 • Obsługa w zakresie konserwacji i eksploatacji oświetlenia placów, parków, ogrodów;
 • Wykonywanie systemów przeciwoblodzeniowych podjazdów, rynien, odpływów z tarasów;
 • Montaż osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych tradycyjnych i z zastosowaniem LED;

Współpracujemy z najlepszymi